Lai nosūtītu iesniegumu apliecības "Goda ģimene" saņemšanai, nepieciešams autentificēties portālā Latvija.lv